Władze i struktura Spółki

Zarząd Spółki:

Rada Nadzorcza:

Struktura własnościowa:

Właścicielem Spółki jest Gmina Jaworzno. Na Zgromadzeniu Wspólników gmina Jaworzno posiada 198 183 głosy.

Kapitał zakładowy wynosi: 99 091 500,00 zł.

Schemat organizacyjny:

Schemat organizacyjny

Podpisał: Jacek Pacho
Dokument z dnia: 23.04.2008
Dokument oglądany razy: 11 089
Opublikował: Jacek Pacho
Publikacja dnia: 02.01.2017
 
wydruk z dnia: 19.01.2018 // bip.smod.pl