Obsługa klienta

poniedziałek-piątek
7:00 - 15:00
czwartek
7:00 do 17:00

Odczyty wodomierzy:
tel. 32 318-60-30

Umowy:
tel. 32 318-60-27

Niezbędne informacje

  Regulowanie opłat
poniedziałek-piątek 7:15 - 14:45
czwartek 7:15 - 16:45


  Przyłącza wodociągowe
tel. 32 318-60-26
tel. 32 318-60-32


  Zarząd MPWiK Sp. z o.o.
informuje, że przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek od godziny 12:00 do 17:00


Naszą witrynę This stop and go build-up, known as edging, can achieve even stronger orgasms. Female ejaculation is the expulsion of fluid by the paraurethral ducts through and around the human female urethra during or before an orgasm. The object or situation of interest is called the fetish; the person who has a fetish for that object/situation is a fetishist. There has been an increase in discussion and portrayal of masturbation in art, popular music, television, films, and literature. Patricia Hill Collins, an African-American writer, theorizes that this is derived from a stereotype that those of black descent are promiscuous, and their buttocks are objectified by porn as a result. Usually that person prefers to stage the wetting so that his/her legs become soaked with urine. Masturbation is the self-sexual stimulation of the genitals for sexual arousal or other sexual pleasure, usually to the point of orgasm. Evolutionary psychologists suggest that rounded buttocks may have evolved to be desirable trait because they provide a visual indication of the woman youth and fertility. The phrase buttered bun is sometimes used to refer to the owner of the orifice in question. Most bisexual porn is made by small production companies buy viagra rather than the major studios. Bondage/BDSM Bondage pornography features performers tied up or constrained in various ways. The most common type of erotic spanking is administered on the bare buttocks, but can also be combined with bondage, in order to heighten sexual arousal and feelings of helplessness. Lolicon and its contribution to the controversy regarding the regulation of pornography of depicting minors that dont exist has been a major issue for free speech in and outside of Japan. When the interest in a particular subject is obsessive, the behavior may be described as stalking. Men may also rub or massage the glans, the rim of the glans, and the frenular delta. Advocates of RACK argue that SSC can hamper discussion of risk because no activity is truly safe, and that discussion of even low-risk possibilities is necessary for truly informed consent. przegląda teraz 5 gości 
Strona główna Jakość wody
Laboratorium PDF Drukuj Email
b_150_100_0_0___images_stories_laboratorium_1.JPGJednostka laboratoryjna została powołana w 1966 r. z chwilą powstania ówczesnego Zakładu Wod-Kan przy MPGK Jaworzno z lokalizacją Galmany I i pod przewodnictwem pani Marii Zub. W 1979 r. Laboratorium zmieniło swoją siedzibę na teren dawnej Oczyszczalni Ścieków – Siłownia II , gdzie jego kierownictwo przejęła pani Regina Sieroń.
We wrześniu 1995 r. Laboratorium przeniesiono na teren nowoczesnej Oczyszczalni Ścieków w Jaworznie przy ulicy Dąb 105. Taka lokalizacja ułatwiła bezpośrednią współpracę z jednostką Oczyszczalni Ścieków.
Pierwotną nazwą był „Dział Badania Wody i Ścieków”, którą przekształcono w 2006 r. w „Dział Analiz Laboratoryjnych”. Z dniem 01.02.2007 r. funkcje kierownicze przejęła pani Marzena Gręźlikowska rozpoczynając jednocześnie proces wdrażania zasad systemu zarządzania jakością w Laboratorium. Wytyczne systemu dotyczą kompetencji w zakresie wykonywanych badań oraz organizacji pracy.
Laboratorium zajmuje się ogólnie rozumianą analityką laboratoryjną kierującą zachowaniem na odpowiednim poziomie jakości podstawowego zakresu działalności przedsiębiorstwa jak i potrzeb klientów.
W skład wchodzą trzy jednostki:
•    Laboratorium mikrobiologiczne wody,
•    Laboratorium fizykochemiczne wody,
•    Laboratorium ścieków i osadów ściekowych.
Priorytetową funkcją Laboratorium jest stały monitoring każdego etapu technologicznego produkowanej wody począwszy od jej ujęcia jako surowej poprzez jej proces uzdatniania, sieć magistralną, rozdzielczą i przyłącza wodociągowe do budynków. Badania laboratoryjne polegają na pobieraniu w kluczowych punktach próbek wody i oznaczaniu odpowiednich parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Z naszych usług korzysta szeroka rzesza klientów zewnętrznych kierujących do nas próbki wody pitnej, powierzchniowej bądź pochodzącej ze studni. Badania przeprowadzane w naszym Laboratorium z powodzeniem sprawdzają poprawność działania wszelkiego typu domowych i przemysłowych filtrów wodnych.
Jeżeli jakikolwiek z parametrów badania nie znajduje się na liście analiz wykonywanych w naszej jednostce to  ich realizacja odbędzie się w innych laboratoriach posiadających akredytację, z którymi współpracujemy. U nas można zrealizować badania wszelkiego typu próbki.
Oferujemy także usługę wykonania badań wszystkimi metodykami akredytowanymi na zasadzie podzleceniodawstwa za porozumieniem z klientem
.
Laboratorium sprawdza także skuteczność i poziom stabilności oczyszczania ścieków wpływających do Oczyszczalni, sprawując nadzór nad każdym jej etapem.
Wszystkie analizy wykonywane są przez wysoce wykwalifikowany zespół pracowników a także z użyciem nowoczesnego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych o wysokiej jakości.
W Laboratorium prowadzony jest proces ciągłego podnoszenia kwalifikacji personelu oraz doskonalenia metod badawczych zmierzającego do osiągnięcia wykonywania badań na wysokim poziomie jakościowym spełniającym oczekiwania Klienta poprzez dostarczenie miarodajnych wyników badań.
Rozpoczęte prace nad wdrażaniem wytycznych spełniających ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 dobiegły końca. W dniu 02.03.2010 r. otrzymaliśmy decyzję zatwierdzającą system zarządzania jakością  przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.