Obsługa klienta

poniedziałek-piątek
7:00 - 15:00
czwartek
7:00 do 17:00

Odczyty wodomierzy:
tel. 32 318-60-30

Umowy:
tel. 32 318-60-27

Niezbędne informacje

  Regulowanie opłat
poniedziałek-piątek 7:15 - 14:45
czwartek 7:15 - 16:45


  Przyłącza wodociągowe
tel. 32 318-60-26
tel. 32 318-60-32


  Zarząd MPWiK Sp. z o.o.
informuje, że przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek od godziny 12:00 do 17:00


Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Zapewnienie jakości wyników badań PDF Drukuj Email


Zgodnie z zasadami normy PN-EN ISO 17025 Laboratorium po raz kolejny uczestniczyło w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych z zakresu fizykochemii  i mikrobiologii wody. Tym razem badania te miały rangę międzynarodową, a dokładność wykonywanych analiz porównana została z kilkuset innymi laboratoriami z całej Europy.
Celem programu badań jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji technicznych laboratoriów prowadzących badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody. Program sprawdza czy laboratoria uczestniczące w badaniach porównawczych wykonują analizę próbek rzetelnie oraz czy stosowane przez nich metody sprawdzają się w badaniach rutynowych stosowanych w danym laboratorium. Sprawdza także kompetencje personelu.
Zakres tegorocznych międzynarodowych badań obejmował takie oznaczenia jak: barwa, mętność, odczyn pH, przewodność, twardość ogólną, magnez, wapń, mangan, żelazo, chlorki, amoniaki, azotyny, azotany, zasadowość, krzemiany, fosforany, fluorki, detergenty, siarczany, utlenialność, ChZT, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 ºC po 44±4h, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 ºC po 68±4h, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami).
Każde laboratorium biorące udział w programie otrzymało te same próbki wody w celu wykonania analiz wcześniej ustalonych parametrów. Próbki do badań zostały przysłane wprost z londyńskiej siedziby firmy i tam też oceniane.
Wszystkie przeprowadzone badania ukończono z wynikiem zadowalającym, co równoznaczne jest z tym, że laboratorium MPWiK Sp. z o.o. jest w pełni kompetentną jednostką kontrolującą jakość wody na poziomie europejskim.