Obsługa klienta

poniedziałek-piątek
7:00 - 15:00
czwartek
7:00 do 17:00

Odczyty wodomierzy:
tel. 32 318-60-30

Umowy:
tel. 32 318-60-27

Niezbędne informacje

  Regulowanie opłat
poniedziałek-piątek 7:15 - In some areas, there are laws stating it is not legally possible to consent to be killed, and elsewhere it may still be legally dubious . However, sex researchers and adolescent health care professionals have found no evidence for the existence of rainbow parties, and as such attribute the spread of the stories to a moral panic. BDSM has become an umbrella term for certain kinds of erotic behavior between consenting adults. In the 1970s, the hardcore pornography genre introduced the stereotypical cumshot scene as a central element of the hardcore film, in which the male actor ejaculates in a way ensuring maximum visibility of the act itself. Futanari, Hentai females with a penis. Though the term anal sex most commonly means penile-anal penetration, sources sometimes use the term anal intercourse to refer exclusively to penile-anal penetration, and anal sex to refer to any form of anal sexual activity, especially between pairings as opposed to anal masturbation. Studies indicate that anilingus is a rare sexual practice between women. Cartoon Network has dedicated a late night programming block to adult animation, known as Adult Swim. Freud, however, considered such extensions of sexual interest to fall within the range of the normal, unless marked out by exclusivity . Erotic literature and pornographic films have been devoted to the sexual uses of glory holes. Fisting may be performed with or without a partner. Simultaneous penetration of the vagina by two penises or other objects. Buck Angel is online pharmacy the best-known actor in this genre. Sub-genres of Japanese porn Among the various sub-genres of Japanese pornography are the following: Lolicon: This genre involves prepubescent and adolescent girls between the aged of 6-12. It may also involve touching, rubbing, or pinching the nipples or other erogenous zones while masturbating. Practitioners have described going to public places such as a mall or a park. They may repeat this cycle multiple times. Fisting pornography features the insertion of an entire hand into a performer vagina or anus. 14:45
czwartek 7:15 - 16:45


  Przyłącza wodociągowe
tel. 32 318-60-26
tel. 32 318-60-32


  Zarząd MPWiK Sp. z o.o.
informuje, że przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek od godziny 12:00 do 17:00


Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Zapewnienie jakości wyników badań PDF Drukuj Email


Zgodnie z zasadami normy PN-EN ISO 17025 Laboratorium po raz kolejny uczestniczyło w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych z zakresu fizykochemii  i mikrobiologii wody. Tym razem badania te miały rangę międzynarodową, a dokładność wykonywanych analiz porównana została z kilkuset innymi laboratoriami z całej Europy.
Celem programu badań jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji technicznych laboratoriów prowadzących badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody. Program sprawdza czy laboratoria uczestniczące w badaniach porównawczych wykonują analizę próbek rzetelnie oraz czy stosowane przez nich metody sprawdzają się w badaniach rutynowych stosowanych w danym laboratorium. Sprawdza także kompetencje personelu.
Zakres tegorocznych międzynarodowych badań obejmował takie oznaczenia jak: barwa, mętność, odczyn pH, przewodność, twardość ogólną, magnez, wapń, mangan, żelazo, chlorki, amoniaki, azotyny, azotany, zasadowość, krzemiany, fosforany, fluorki, detergenty, siarczany, utlenialność, ChZT, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 ºC po 44±4h, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 ºC po 68±4h, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami).
Każde laboratorium biorące udział w programie otrzymało te same próbki wody w celu wykonania analiz wcześniej ustalonych parametrów. Próbki do badań zostały przysłane wprost z londyńskiej siedziby firmy i tam też oceniane.
Wszystkie przeprowadzone badania ukończono z wynikiem zadowalającym, co równoznaczne jest z tym, że laboratorium MPWiK Sp. z o.o. jest w pełni kompetentną jednostką kontrolującą jakość wody na poziomie europejskim.