Obsługa klienta

poniedziałek-piątek
7:00 - 15:00
czwartek
7:00 do 17:00

Odczyty wodomierzy:
tel. 32 318-60-30

Umowy:
tel. 32 318-60-27

Niezbędne informacje

  Regulowanie opłat
poniedziałek-piątek 7:15 - 14:45
czwartek 7:15 - 16:45


  Przyłącza wodociągowe
tel. 32 318-60-26
tel. 32 318-60-32


  Zarząd MPWiK Sp. z o.o.
informuje, że przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek od godziny 12:00 do 17:00


Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Strona główna Status Prawny
Status prawny PDF Drukuj Email

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Wodociągi Jaworzno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000057843.
 • Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 99 091 500,00 zł.
 • NIP: 632-010-14-38
 • REGON: 270127688

Siedziba Spółki

 • 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Zarząd Spółki:

 • Józef Natonek - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
 • Rafał Łabaj - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. finansowych
 • Grzegorz Waligóra - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. technicznych

Organ nadzoru - Rada nadzorcza w składzie:

 • Zbigniew Grzybek - Przewodniczący
 • Karolina Kosowska-Raczek - Zastępca Przewodniczącego
 • Jolanta Kolarczyk- Sekretarz
 • Barbara Baran - Członek
 • Maciej Brül - Członek
 • Piotr Lichota - Członek

Przedmiot działalności:

 • PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
 • PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 • PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. 
 • PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
 • PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. 
 • PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 
 • PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. 
 • PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów.