Obsługa klienta

poniedziałek-piątek
7:00 - 15:00
czwartek
7:00 do 17:00

Odczyty wodomierzy:
tel. 32 318-60-30

Umowy:
tel. 32 318-60-27

Niezbędne informacje

  Regulowanie opłat
poniedziałek-piątek 7:15 - 14:45
czwartek 7:15 - 16:45


  Przyłącza wodociągowe
tel. 32 318-60-26
tel. 32 318-60-32


  Zarząd MPWiK Sp. z o.o.
informuje, że przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek od godziny 12:00 do 17:00


Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Strona główna Warunki techniczne
Warunki techniczne PDF Drukuj Email

W celu uzyskania zapewnienia dostawy wody, warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunków wykonania remontu przyłącza wodociągowego, warunków technicznych zabudowy wodomierza ogrodowego lub warunków technicznych na zmianę lokalizacji węzła wodomierzowego należy złożyć jeden z poniższych wniosków.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Punkcie Obsługi Klienta.

Informacji o etapie i trybie rozpatrzenia sprawy udziela Dział Techniczny Spółki, pod numerem telefonu 032 318-60-26 lub 318-60-49.

  • Określenie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego

Do wniosku o określenie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizcyjnego należy dołączy
- dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych)
- mapę zasadniczą (w skali 1:500, 1:1000) z zaznaczoną działką, której dotyczy sprawa.
Wniosek o określenie warunków przyłączy wod-kan

  • Zlecenie wykonania odnogi ciśnieniowej

Do wniosku na zlecenie wykonania odnogi ciśnieniowej sieci wodociągowej należy dołączyć:
- projekt budowlany przyłącza wodociągowego
- uprawnienia kierownika budowy

Wniosek na wykonanie odnogi ciśnieniowej

  • Określenie warunków technicznych zabudowy wodomierza głównego

Do wniosku o określenie warunków technicznych zabudowy wodomierza głównego należy dołączyć:
- dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych)
Wniosek o określenie warunków technicznych zabudowy wodomierza głównego

  • Określenie warunków technicznych rozdziału poboru wody

Do wniosku o określenie warunków technicznych rozdziału poboru wody należy dołączyć:
- dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych)
Ponadto wniosek w powyższej sprawie winien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości
Wniosek o określenie warunków technicznych rozdziału poboru wody

  • Określenie warunków technicznych na zabudowę wodomierza "do podlewania ogrodu"

Wniosek o określenie warunków technicznych na zabudowę wodomierza "do podlewania ogrodu"

  • Określenie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomierza głównego

Do wniosku o określenie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomierza głównego należy dołączyć:
- dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych)
Wniosek o określenie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomierza głównego

  • Określenie warunków remontu przyłącza wodociągowego

Wniosek o określenie warunków remontu przyłącza wodociągowego