Obsługa klienta

poniedziałek-piątek
7:00 - 15:00
czwartek
7:00 do 17:00

Odczyty wodomierzy:
tel. 32 318-60-30

Umowy:
tel. 32 318-60-27

Niezbędne informacje

  Regulowanie opłat
poniedziałek-piątek 7:15 - 14:45
czwartek 7:15 - 16:45


  Przyłącza wodociągowe
tel. 32 318-60-26
tel. 32 318-60-32


  Zarząd MPWiK Sp. z o.o.
informuje, że przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek od godziny 12:00 do 17:00


Naszą Today, pornographic films can be sold or rented on DVD, shown through Internet and special channels and pay-per-view on cable and satellite, and in adult theaters. On the other hand, the masochist enjoys being hurt, humiliated, or suffering within the consensual scenario. Once insertion is complete, the fingers are either clenched into a fist or kept straight. Group sex most commonly takes place in a private sex party or semi-public swinger gathering, but may also take place at massage parlors or brothels or, in some jurisdictions, at purpose-built locations such as sex clubs. A survey by the New York City Department of Health and Mental Hygiene found that heterosexual women are more likely to bareback when engaging in anal sex than homosexual and bisexual men. In Canada, Teletoon offers up its own Teletoon at Night programming block. Likewise, Fox Broadcasting Company has also dedicated an entire evening programming block to adult animation programs, known as Animation Domination. Some anthropologists and sociobiologists believe that breast fetishism derives from the breasts similarity to buttocks, but instead provide sexual attraction from the front of the body. The volume of semen that is ejaculated depends on several factors, including the male health, age, degree of sexual excitement, and the time since his last ejaculation. People may experience pleasure from anal sex by stimulation of the anal nerve endings, and orgasm may be achieved through anal penetration by indirect stimulation of the prostate in men, indirect clitoral/G-spot stimulation in women, and associated sensory nerves . On May 27, 2010 the television program The Doctors discussed the topic with dozens of teens, parents, and professionals. Many cultures describe pain as an aphrodisiac. Threesome can also refer to a love triangle, a three-way romantic relationship. Two women tapegagged and cuffed to iron bars Bondage and Discipline are two aspects of BDSM that do not seem to relate to each other because of the type of activities ed pills involved, but they have conceptual similarities, and that is why they appear jointly. witrynę przegląda teraz 12 gości 
Strona główna Warunki techniczne
Warunki techniczne PDF Drukuj Email
W celu uzyskania zapewnienia dostawy wody, warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunków wykonania remontu przyłącza wodociągowego, warunków technicznych zabudowy wodomierza ogrodowego lub warunków technicznych na zmianę lokalizacji węzła wodomierzowego należy złożyć jeden z poniższych wniosków.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Punkcie Obsługi Klienta.

Informacji o etapie i trybie rozpatrzenia sprawy udziela Dział Techniczno Inwestycyjny Spółki, pod numerem telefonu 032 318-60-26 lub 318-60-49.

  • Określenie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego

Do wniosku o określenie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizcyjnego należy dołączy
- dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych)
- mapę zasadniczą (w skali 1:500, 1:1000) z zaznaczoną działką, której dotyczy sprawa.
Wniosek o określenie warunków przyłączy wod-kan

  • Zlecenie wykonania odnogi ciśnieniowej

Do wniosku na zlecenie wykonania odnogi ciśnieniowej sieci wodociągowej należy dołączyć:
- projekt budowlany przyłącza wodociągowego
- uprawnienia kierownika budowy

Wniosek na wykonanie odnogi ciśnieniowej

  • Określenie warunków technicznych zabudowy wodomierza głównego

Do wniosku o określenie warunków technicznych zabudowy wodomierza głównego należy dołączyć:
- dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych)
Wniosek o określenie warunków technicznych zabudowy wodomierza głównego

  • Określenie warunków technicznych rozdziału poboru wody

Do wniosku o określenie warunków technicznych rozdziału poboru wody należy dołączyć:
- dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych)
Ponadto wniosek w powyższej sprawie winien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości
Wniosek o określenie warunków technicznych rozdziału poboru wody

  • Określenie warunków technicznych na zabudowę wodomierza "do podlewania ogrodu"

Wniosek o określenie warunków technicznych na zabudowę wodomierza "do podlewania ogrodu"

  • Określenie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomierza głównego

Do wniosku o określenie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomierza głównego należy dołączyć:
- dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych)
Wniosek o określenie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomierza głównego

  • Określenie warunków remontu przyłącza wodociągowego

Wniosek o określenie warunków remontu przyłącza wodociągowego